Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

Sveriges Bilkårers Riksförbund - Bilkåren

  • Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar - till både Försvarsmakten och samhällets civila krishanteringssystem.
  • Bland våra uppdragsgivare finns Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Svenska Kraftnät, Trafikverket, Polismyndigheten, Länsstyrelser, Kommuner och Strålsäkerhetsmyndigheten.
  • Du som är svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige och fyllda 15 år kan bli medlem.
  • Idag är vi ca 4.400 medlemmar i 60 lokala kårer som tillsammans arbetar aktivt för trafiksäkerhet och för att stärka samhällets krisberedskap.
  • Du hittar en bilkår nära dig! -Vi finns över hela landet.
  • Kontakta kansliet med en intresseanmälan via Bli Medlem så hjälper vi dig! - Eller kontakta din närmaste kår via rubriken Din Bilkår.    
Vad gör vi? Organisationen Historia
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter