Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif


Civila
Civila uppdrag

Samhällets system för krisberedskap

Dessa avtal har kommit till för att hjälpa till i samhällets krishantering vid till exempel elavbrott eller översvämningar. I samverkan med statliga myndigheter och kommuner bestäms vilket utbildningsbehov som finns och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) bekostar utbildningen.

  • Svenska Kraftnät och behöver bandvagns- och terrängbilsförare och driftoperatörer
  • Trafikverket har behov av bandvagnsförare och utbildningen består av två delar
  • Kommunerna har behov av att bemanna FRG - FrivilligaResursGrupper - med förare av främst personbil
  • SSM - Strålsäkerhetsmyndigheten söker verksamhetsledare och provtagare

Oavsett vilket civilt uppdrag du väljer så börjar du med att genomföra en Introduktionsutbildning.
Syftet med introduktionsutbildning är att medlemmen får visa sin förmåga att i olika situationer lösa praktiskt uppgifter. Erhålla kunskap om avtal, utbildningskrav, ersättningsfrågor, arbetsmiljöfrågor, arbetsgivaransvar samt att få prova på att köra fordon. Efter genomgången introduktionsutbildning skall medlemmen genomfört godkänt test avseende körning, trafikteori samt praktiska moment där medlemmen visat sin förmåga att i olika situationer lösa praktiska uppgifter.

Läs mer på den samlade webportalen om krisinformation!

 

Militära uppdrag Civila uppdrag Instruktör Utlandstjänstgöring
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter