Login       den 26 september 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif


SSM Strålsäkerhetsmyndigheten

 

I samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), kan medlemmar i Bilkåren, Lottorna och Blå Stjärnan göra en insats för samhällets civila krisberedskap.

SSM har byggt upp en organisation med provtagare för landbruksprodukter. De ska sättas in i händelse av ett radioaktivt nedfall.

Provtagarna har i uppgift att ta prover av betesgräs för att SSM ska kunna få information om halterna av radioaktiva ämnen och ge råd om motgärder.

I varje län är målet att det ska finnas verksamhetsledare från de tre organisationerna dvs. minst tre verksamhetsledare samt 10-15 provtagare i varje län. I år söks främst blivande verksamhetsledare och provtagare i följande län:

  • Halland
  • Uppsala
  • Stockholm
  • Västra Götaland
  • Kalmar
  • Östergötland
  • Västernorrland

Vill du bli verksamhetsledare?
Uppdrag innebär att du är den sammanhållande länken för länets provtagningsorganisation. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära att du utbildar nya provtagare, fungerar som arbetsledare, utser transportörer, medverkar i övningar och deltar på en årlig konferens i ämnet.

SSI practise.jpg

Utbildning till verksamhetsledare:
Grundutbildning 2 dagar
Årlig uppföljningsdag
Fältövning där hela organisationen övas under en dag

Läs mer om SSM på www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

Svenska Kraftnät Motor och transportenheter Trafikverket Kommun FRG SSM Strålsäkerhetsmyndigheten
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter