Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif


Svenska Kraftnät

Bilkåren har tillsammans med FAK (Frivilliga Automobil Kåren) i uppdrag att utbilda bandvagnsförare och elverksoperatörer till Svenska Kraftnäts krisberedskapsorganisation.

Vi utbildar förare till Bandvagn 206 och har egna bandvagnsinstruktörer som arbetar vid dessa kurser. Bilkåren och FAK skall kunna ställa upp med upp till 100 bandvagnsförare vid behov.

Läs mer om bandvagns- och elverksoperatörsutbildningarna under Utbildning till vänster eller på Svenska Kraftnäts sida om frivilligorganisationernas utbildning www.utbildningfrivilligresurser.se.

Svenska Kraftnäts resurser, både kompetens och materiel,

kan vid kriser i elbranschen och i övriga samhället nyttjas om de är lämpliga och finns tillgängliga.

Det gäller till exempel bandvagnar, terrängfordon, sambandsstöd (Molos), men även frivilligresurser såsom bandvagnsförare, kraftledningsövervakning med flyg samt Försvarsmaktens resurser.

 

Svenska Kraftnät Motor och transportenheter Trafikverket Kommun FRG SSM Strålsäkerhetsmyndigheten
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter