Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif


Trafikverket

Bilkåren och FAK (Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund) rekryterar tillsammans bandvagnsförare till Trafikverkets förarpool.

Förarna har beredskap för samhällets krishantering vid extraordinära händelser och svåra påfrestningar. Vägverket har i uppgift att hålla våra vägar framkomliga och här krävs t.ex. vid kraftigt snöoväder extra resurser för att lösa uppgiften men även för att undsätta nödställda vid vägen.  

Läs om bandvagnskurserna under Utbildning.

Läs mer om Trafikverket på www.trafikverket.se

Svenska Kraftnät Motor och transportenheter Trafikverket Kommun FRG SSM Strålsäkerhetsmyndigheten
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter