Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

Instruktörer   

Bilkåren utbildar instruktörer

 

TFU-instruktörer

Tillsammans med andra organisationer utbildar Bilkåren instruktörer till totalförsvarsutbildningen.

 

Instruktörer i motortjänst

·        Motorinstruktörer

·        Militära trafiklärare

 

Instruktörer ur Bilkåren kan utbilda både medlemmar bilkårens medlemmar och värnpliktiga på förband. Utbildningen genomförs till största delen tillsammans med yrkesofficerare på kurser som arrangeras av Försvarsmaktens Motorskola.

Militära uppdrag Civila uppdrag Instruktör Utlandstjänstgöring
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter