Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif


Militära
Militära uppdrag

Försvarsmaktens grundläggande uppgift är att försvara Sverige mot väpnade angrepp. Övervakning sker både i fred och under kriser att ingen kränker våra gränser vare sig i luften, till sjöss eller på marken.

Vid svåra påfrestningar i fredstid, t.ex naturkatastrofer eller vid andra civila incidenter som eftersök av försvunna personer ska det militära försvaret kunna hjälpa till.

Försvarsmakten arbetar även med internationella uppdrag.

I det militära försvaret ingår Armén, Marinen och Flygvapnet. En del av Armén utgörs av Hemvärnet.

Läs mer på www.mil.se

Militära uppdrag Civila uppdrag Instruktör Utlandstjänstgöring
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter