Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif


Hemvärnet - nationella skyddsstyrkorna

hemvarnetny.gif

HEMVÄRNET - nationella skyddsstyrkorna

Hemvärnets insatsförband

En del av Hemvärnet utgörs av insatskompaniledning & insatsplutoner. Dessa förband har högre krav på fysik och färdighet samt har mer tjänstgörings timmar i sitt avtal.

Om du tjänstgör som bilkårist inom insatsorganisationen kommer du att köra terrängbil eller bandvagn 206. Efter fullgord grundkurs finns möjligheten att fortsätta med befälsutbildning till transportgruppchef. Allt efter det behov som finns vid just ditt förband.

Läs mer om Hemvärnet på www.hemvarnet.se

Hemvärnet Hemvärnet Insats HvUndKomp
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter