Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif


Utlandstjänstgöring   

Är du mellan 25 och 60 år kan du anmäla dig till Bikårens nya register för bilkårister
som är intresserade av utlandstjänstgöring!

Under "Avtal" nedan anger du vilket avtal du har sedan förut, saknas avtal skriver du "Nej" i textrutan. Ange också om du är intresserad av militärt eller civilt utlandsuppdrag.

Intresseanmälan för utlandstjänstgöring
Talar och skriver du något annat språk – i så fall vilket/vilka?
Har du varit i utlandstjänst tidigare och i så fall när och var och hur länge?
Har du arbetat inom FN eller EU – i så fall när och var och hur länge?
* Krav
Nyheter Utlandstjänst   

Försvarsutbildarna erbjuder bl.a. Internationell preparandkurs, se www.forsvarsutbildarna.se för mer information.

Militära uppdrag Civila uppdrag Instruktör Utlandstjänstgöring
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter