Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

Bandvagn SvK TrV   

Bandvagnsförare
Svenska Kraftnät
Trafikverket

 

Det är en civil utbildning till samhällets krishantering och du kan välja att teckna avtal med Svenska Kraftnät (SvK) eller Trafikverket. Förutom bilkårister finns även medlemmar ur FAK. FRO finns också med och sköter sambandet med specialutrustade bandvagnar.
 
Så här gör du:
·        Betala medlemsavgiften så att du försäkrad
·        Skriv på Överenskommelse i två exemplar med Bilkåren.
·        Till Trafikverket ska du skriva på avtalsblankett i 2 exemplar
·        Anmäler du dig till kurs via e-post, ska du skicka den till din kår som genom att skicka denvidare till kansliet, intygar att du har betalt din medlemsavgift och skrivit på Överenskommelsen och avtalet. 

Första kursen, som skall genomföras av den som tecknat civilt avtal, är Civil introduktionskurs. Därefter kan du genomföra den utbildning som är kopplat till det avtal du väljer.

Utbildningsgång

Svenska Kraftnät Trafikverket
1. Introduktionskurs civil 1. Introduktionskurs civil
2. Grundkurs 4 dagar - 2. Grundkurs 4 dagar - Behov, se nedanstående
3. Bv snö 4 dagar 3. Bv snö 4 dagar
4. Avancerad del 3 dagar  

Behov Trafikverket 2014
Inget behov .

Behov Svenska Kraftnät 2014
Inget behov

Introduktionskurs civil
Se under rubrik ”Introduktionskurs civil”
 
Fortsättning Bandvagn 206   
Grundläggande bandvagnskurs – Gk Bv
Kursen omfattar: Materielkunskap och vård, praktiskt och teoretiskt, Civila trafikbestämmelser, Körning landsväg, hinder och terräng, Bärgning och bogsering

Förkunskap:
Introduktionsutbildning och är erfaren personbilsförare på bil med manuell växellåda.
Mål: Civilt förarbevis på Bv 206
 
Grundläggande bandvagnskurs snö – Gk Bv snö
Kursen omfattar: Materielkunskap och vård, praktiskt teoretiskt, Sjukvård, Framkomlighet vinter, Fasta hinder, brytande av plogvall, Halkkörning, Mörkerkörning, Kylans inverkan på fordonen, varmhållning, Körning i kraftledning

Förkunskap:
Grundutbildning
Mål: Tillägg snöutbildning på förarbeviset


Avancerad kurs på bandvagn 1 - SvK
Kursen omfattar: Materielkunskap och vård, praktiskt och teoretiskt, Körning svår terräng med fältarbeten och vadning, Mörkerkörning, Körning i mindre kraftledningsgator, Elsäkerhet, Lösa uppgifter ute i terräng t ex, vinschning.
Förkunskap: Grundutbildning
Mål: Tillägg avancerad på förarbeviset
 
Fortsättning Bandvagn 206   

Enligt uppdrag från MSB ska repetitionsutbildning 
på bandvagn genomföras av organisationerna FAK och Bilkåren med egna instruktörer.
Repetitionsutbildning blir du kallad till vartannat år.

Kursen omfattar: Repetition på valda delar av utbildningen

Förkunskap: Genomförd godkänd utbildning, alla tre delarna
Mål: Vidmakthålla kunskaperna

Information: Genomförs från fredag kväll till söndag eftermiddag.


Avancerad kurs på bandvagn 2 - SvK
Mål: Förnyelse av förarbevis
Genomförs vart 6:e år

Introduktionskurs MTE Fordonsutbildning MTE Introduktionskurs SvK TrV Bandvagn SvK TrV Frivillig Resurs Grupp FRG Strålsäkerhetsmyndigheten SSM
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter