Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

Introduktionskurs SvK TrV   

 

Introduktionskurs civil för avtal med Trafikverket och Svenska Kraftnät

Kursen omfattar:
Genomgång av avtalsfrågor och ekonomiska ersättningar, körning på manöverbana, teoritest trafikfrågor, praktiskt utrymma bandvagn, terrängbil genom taklucka, praktiskt bära bår över hinder och lasta upp i fordon, genomgång av utbildningskrav grundutbildning och fortsättningskurser.

18-55 år och du kan behålla ditt avtal tills du är 65 år.

Grundläggande kunskaper i samhällets krishantering.
Grundläggande färdigheter i att hantera olika krissituationer.

Anmälan:
Sker via din kår till Bilkårens kansli 

Introduktionskurs MTE Fordonsutbildning MTE Introduktionskurs SvK TrV Bandvagn SvK TrV Frivillig Resurs Grupp FRG Strålsäkerhetsmyndigheten SSM
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter