Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

Strålsäkerhetsmyndigheten utbildning SSM   

Provtagare och Verksamhetsledare till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Vill du bli provtagare?Vill du bli verksamhetsledare?

Krav:  

För att vara lämplig som provtagare eller verksamhetsledare bör du ej ha något avtal med försvarsmakten.

Beredskap för att ta prover av betesgräs

Strålsäkerhetsmyndighetens beredskapsorganisation aktiveras om en olycka med radioaktivt nedfall inträffar. En av uppgifterna är att mäta halten av radioaktiva ämnen i betesgräs, så att dessa ämnen inte överförs till mjölkkor och på så sätt hamnar i mjölken.

Till vår hjälp har vi personer som tar prover på betesgräs. De är medlemmar i någon av frivilligorganisationerna Svenska Lottakåren, Bilkåren eller Svenska Blå Stjärnan.

Vid en krissituation med utsläpp av radioaktiva ämnen aktiveras den nationella strålskyddsberedskapen. Där har myndigheter, beredskapslaboratorier, kärnteknikföretag och andra organisationer bestämda uppgifter.

Frivilligorganisationerna Svenska Lottakåren, Bilkåren och Svenska Blå Stjärnan är en del av denna beredskap. Deras uppgift är att ta prover på betesgräs, för att Strålsäkerhetsmyndigheten snabbt ska få information om halterna av radioaktiva ämnen i gräset. När proverna har analyserats kan myndigheten ge råd till Jordbruksverket om åtgärder för betande djur.

Provtagarens uppgift

Efter larm om nedfall av radioaktiva ämnen är provtagarens uppgift att:

  • åka till utvalda provgårdar
  • ta kontakt med lantbrukaren
  • få anvisat vilka fält som används för bete
  • ta betesprover från dessa fält.

Provtagningen följer noggranna riktlinjer. När provtagaren är klar ska proverna så fort som möjligt transporteras till ett beredskapslaboratorium för mätning. Provtagningen kan behöva upprepas ett antal gånger under de följande veckorna efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen.

Utbildning

Strålsäkerhetsmyndigheten utbildar verksamhetsledare samt tillhandahåller all utrustning som behövs för provtagningen. Verksamhetsledarna utbildar därefter provtagarna.Varje år övas hela provtagningsorganisationen under en lördag eller söndag. Verksamhetsledarna träffas en dag om året för vidareutbildning och erfarenhetsutbyte. Varje provtagare tecknar ett avtal med Strålsäkerhetsmyndigheten om sin medverkan.

Är du intresserad av att bli verksamhetsledare eller gräsprovtagare?

Svenska Lottakåren, 08-666 10 80,

info@svenskalottakaren.se

Svenska Blå Stjärnan, 08-629 63 60,

sbs@svenskablastjarnan.se

Bilkåren, 08-579 388 91,

susanne.wieselgren@bilkaren.se

Strålsäkerhetsmyndigheten

Audrée Paquette, 08-799 40 44,

audree.paquette@ssm.se

Bakgrund

Tjernobylolyckan 1986 visade att det är nödvändigt att vi snabbt kan mäta halten av radioaktiva ämnen i lantbruksprodukter och livsmedel. Mjölkproduktionen är särskilt känslig eftersom de radioaktiva ämnena i gräset snabbt tas upp av betande kor och förs över till mjölken. Genom att vi tidigt tar prov och mäter gräset går det att avgöra om mjölkkor kan vistas ute på bete eller måste hållas installade samt om mjölken kommer att kunna användas som livsmedel eller om den måste kasseras.

Introduktionskurs MTE Fordonsutbildning MTE Introduktionskurs SvK TrV Bandvagn SvK TrV Frivillig Resurs Grupp FRG Strålsäkerhetsmyndigheten SSM
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter