Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

Instruktörskurs Återsamling   

 Instruktörskurs Återsamling
(Ik Återsamling)
PLIS kod K19506

Kursen innehåller
Bilkårskunskap, Bilkårens utbildning, Administrativa och ekonomiska bestämmelser

Kallelse
Du får särskild kallelse till denna kurs

Kurslängd
2 dagar

Kursplats
Enligt kallelse
Genomförs med Motorinstruktörer och GU-F instruktörer tillsammans.

Ny instruktörsutbildning UGL Instruktörskurs Grund IK G Instruktör Befattningsinriktning IK Fordon Bandvagn IK Fordon Hjulfordon Bandvagnsinstruktör Försvarsmakten Fordonsinstruktör Försvarsmakten Preparandkurs Fordonsinstr/specialinstr Ik Återsamling Kurschefskurs Vidareutbildning för instruktörer
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter