Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

Vidareutbildning   

Fordonsteknik Fördjupning PLIS kod xxxxxx


Förkunskapskrav:
• Förordnad som motorinstruktör eller militär trafiklärare.

Kursens innehåll och upplägg:
• Fordonsreparationer i enklare miljöer
• Förebyggande och avhjälpande underhåll
• Fordonsvård
• Styrande publikationer
• Kurslängd 40 timmar

Kursens lärandemål:
Efter att genomgått kursen förväntas den studerande ha:

Färdighet och förmåga att
• Planera, leda och genomföra vård enligt Vårdsystem FM
• Utföra enklare reparationer i samband med utbildning av förare i enklare verkstadsmiljö eller i fältförhållanden

Kunskap och förståelse om
• Förebyggande och avhjälpande underhåll
• Verkstadshandböcker och reservdelshantering

Examination:
• Examinationen sker genom aktiv uppföljning under kursen
• Betygsskalan är tvågradig. G = Godkänd IG = Icke Godkänd

Övrigt:
Utbildningen genomförs i syfte att sprida kunskaper och färdigheter till instruktörer i motortjänst
• Därmed förväntas reparationstjänsten och det förebyggande underhållet på ett tydligare sätt komma i fokus
• Max antal deltagare 16 st
• Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och ligger till grund för eventuella förändringar av kursen
• TrängR/LogS prioriterar kursdeltagarna om detta krävs
Dokument avs. vidareutbildning
 TitelÄndrat 
Ny instruktörsutbildning UGL Instruktörskurs Grund IK G Instruktör Befattningsinriktning IK Fordon Bandvagn IK Fordon Hjulfordon Bandvagnsinstruktör Försvarsmakten Fordonsinstruktör Försvarsmakten Preparandkurs Fordonsinstr/specialinstr Ik Återsamling Kurschefskurs Vidareutbildning för instruktörer
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter