Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

Utbildningskatalog   

Välkommen att söka en specialistbefattning i hemvärnet via Bilkåren!

Här har vi samlat alla våra befattningsutbildningar som leder till att du tjänstgör som specialist i Hemvärnet.

Med en befattningutbildning menas den utbildning som krävs för att vara kvalificerad för den tjänst du ska ha i Hemvärnet.

Du kommer att utbildas inom någon av de områden som räknas upp nedan och du blir en viktig kugge i krigsorganisationen.

Det är dock angivet på respektive befattning vad som är grundkrav på utbildning.

Befattningsutbildningen är en del av din utbildning efter en genomförd två veckors 
GU-F för att bli specialist i Hemvärnet. 

Denna utbildningsväg till krigsplacering passar ofta bättre för den som är väl etablerad på arbetsmarknaden och därmed har svårt att genomföra en längre sammanhållen militär utbildning såsom tre månaders 
GMU.

Efter godkänd GU-F och befattningsutbildning skriver du avtal med Försvarsmakten och blir placerad i Hemvärnet.

Utbildningarna är öppna även för dig som gjort GMU eller längre militärutbildning är 85 dagar.

Det krävs att du är medlem i någon av de frivilliga försvarsorganisationerna för att genomföra utbildningen.

Läs noga hur ansökningsförfarandet går till på respektive utbildning.

Fr o m 2016 krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll för att kunna genomföra GU-F och befattningsutbildning.

Antagningsprövningen kan ta 1 – 3 månader, ta med det i beräkningen.

En kopia på utbildningsavtalet ska bifogas med utbildningsplanen. Avtalet tecknar eleven med Organisationsenheten dvs Utbildningsgruppen som bifogar avtalet och utbildningsplanen till oss.

När vi har avtal och plan vet vi att eleven är OK att utbilda mot befattning och eleven blir då anmäld till utbildning.

 Anmälan till kurs

Militära avtalAnmälan till kurs

Civila avtalAnmälan till

Ungdomskurs

Vem får gå kurs?Blanketter

Ersättningar Reservplats & Återbud
Uppdaterad 20160204

 

 

Militära utbildningar för Hemvärnet   

 

GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivilliga)

Utbildningen riktar sig till dig som är rekryterad till en specialistbefattning i insatsorganisationen, tex i Hemvärnet.

För att få genomföra utbildningen ska du vara rekryterad mot en konkret befattning, som exempelvis Bv förare eller Tlb förare.

 

Utbildningen präglas av ett högt tempo med fysisk och psykisk ansträngande tjänst, bla ska du kunna springa 2 kilometer på 11 minuter och 35 sekunder.
Utbildningen innehåller bla sjukvårdstjänst, vapentjänst, skyddstjänst och fälttjänst samt utbildning i soldatreglerna och Försvarsmaktens värdegrund.
Utbildningen avslutas med en tillämpningsövning där man praktiserar det man lärt sig under utbildningen.

 

Förkunskaper:

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren. Utbildningen kräver god fysik.

 

För deltagande krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll.
För ytterligare information kontakta din lokala Bilkår.

Titta på film om GU-F

Senast 10 v före utbildningsstart måste ditt utbildningsavtal vara klart för att kunna genomföra planerad utbildning.

             

 Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av  
 505 16 01 GU-F Skövde 16 - 29 april 06-feb Bilkåren  
             
  Länk till:Övriga GU-F utbildningar          
             

Befattningsutbildning Bandvagnsförare för Hemvärnsinsatskompani Del 1 - 2 - 3 (X befattning)

För att få genomföra utbildningen ska du vara rekryterad mot en konkret befattning som  Bv förare Hv insatskompani

 

Utbildningen präglas sv ett högt tempo med fysisk och psykisk ansträngande tjänst, bla ska du kunna springa 2 kilometer på 11 minuter och 35 sekunder.
Utbildningen innehåller bla körning på väg och i terräng, materialkunskap, vård, riskutbildning och ADR 1000p.
Utbildningen är uppdelad i 3 delar med 2 barmarksdelar och 1 vinterdel.
I vinterdelen ingår utbildning i kallt väder , under den utbildningen genomförs isvaksbad. 
Det är bara möjligt att genomföra en typ av befattningsutbildning.


Förare motortjänst-Bandvagnsförare


Förkunskaper:

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren. Utbildningen kräver god fysik.
Du ska även vara en  erfaren förare av bil med manuell växellåda.
Du ska även kunna simma 200 m utan flythjälpmedel (Intyg krävs) och  ha fullgod syn (Intyg från optiker krävs). Du skall ha genomfört GU-F/GMU.

För deltagande krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll.
För ytterligare information kontakta din lokala Bilkår.

 

Senast 10 v före utbildningsstart måste ditt utbildningsavtal vara klart för att kunna genomföra planerad utbildning.

             
  Bandvagn 2016          
570 16 011  Gk Bandvagn Del 1 Östersund 28 maj - 10 juni 12-feb Bilkåren   
  Gk Bandvagn Del 2 Östersund 15-28 oktober Bilkåren kallar elever Bilkåren 
570 16 021 Gk Bandvagn Del 1  Härnösand 13 - 26 augusti 10-jun Bilkåren 
  Gk Bandvagn Del 2 Härnösand 10 - 23 september Bilkåren kallar elever Bilkåren   
570 16 031 Gk Bandvagn Del 1 Revinge 2 - 15 juli 29-apr Bilkåren 
  Gk Bandvagn Del 2 Revinge 22 oktober - 4 november Bilkåren kallar elever Bilkåren   
  Gk Bandvagn Vinter Boden Jan/Feb 2017 Bilkåren kallar elever Bilkåren   
             

Befattningsutbildning Lastbilsförare för Hemvärnsinsatskompani/Bevakningskompani/CBRN-pluton/TOLO-grupp och
Bat ledningspluton  Del 1 - 2 - 3 (X befattning)

Del 1 + 2 är barmark, del 3 är vinterutbildning

Utbildningen riktar sig till dig som är rekryterad till en specialistbefattning i Hv insatskompani/Bevakningskompani/CBRN-pluton/TOLO-grupp och Bat ledningspluton.

För att få genomföra utbildningen ska du vara rekryterad mot en konkret befattning som  Lastbilsförare i något av ovan förband.

 

Utbildningen präglas sv ett högt tempo med fysisk och psykisk ansträngande tjänst, bla ska du kunna springa 2 kilometer på 11 minuter och 35 sekunder.
Utbildningen innehåller bla militär trafikteori, körning, materialkunskap, vård, riskutbildning och ADR 1000p.
Utbildningen är uppdelad i 3 delar med 2 barmarksdelar och 1 vinterdel. I vinterdelen ingår utbildning i kallt väder .


Förare motortjänst-Lastbilsförare


Förkunskaper:

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren. Utbildningen kräver god fysik.
Du ska även vara en  erfaren förare av bil med manuell växellåda samt söka körkortstillstånd hos Transportstyrelsen.
För GK Förarbevis Tlb krävs civilt C-körkort samt god vana att köra lastbil. Du skall även ha genomfört GU-F/GMU.

 

För deltagande krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll.
För ytterligare information kontakta din lokala Bilkår eller Försvarsutbildarna för information om befattningar i CBRN-pluton.
Pistolskytteförbundet för information om befattningar i TOLO-grupp

Senast 10 v före utbildningsstart måste ditt utbildningsavtal vara klart för att kunna genomföra planerad utbildning.

             
 Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av  
530 16 011  Gk Tlb del 1  Skövde/Kråk 16 - 29 april 06-feb Bilkåren   
  Gk Tlb del 2  Skövde/Kråk 4 - 17 juni Bilkåren kallar elever Bilkåren   
530 15 021 Gk Tlb del 1  Kungsängen 2 - 15 juli 29-apr Bilkåren   
  Gk Tlb del 2  Kungsängen 13 - 26 augusti Bilkåren kallar elever  Bilkåren   
530 15 031 Gk Tlb del 1 Revingehed 2 - 15 juli 29-apr Bilkåren   
  Gk Tlb del 2 Revingehed 30 juli - 12 augusti Bilkåren kallar elever Bilkåren   
530 16 041 Gk Tlb del 1 Boden 22 oktober - 4 november 17-jun Bilkåren   
  Gk Tlb del 2  Boden 19 november - 2 december Bilkåren kallar elever Bilkåren   
             
536 16 01 Gk Förarbevis Tlb Karlskrona/Rosenholm 1 - 12 augusti 27-maj Bilkåren   
   
  Gk Tlb Vinter Boden Jan/Feb 2017 Bilkåren kallar. Bilkåren.  
             


Befattningsutbildning Bussförare för Bat ledningspluton  Del 1 - 2  (X befattning)

Del 1 + 2 är barmark

Utbildningen riktar sig till dig som är rekryterad till en specialistbefattning i Bat ledningspluton.

För att få genomföra utbildningen ska du vara rekryterad mot en konkret befattning som  Bussförare i ledningspluton.

 

Utbildningen präglas sv ett högt tempo med fysisk och psykisk ansträngande tjänst, bla ska du kunna springa 2 kilometer på 11 minuter och 35 sekunder.
Utbildningen innehåller bla militär trafikteori, körning, materialkunskap, vård, riskutbildning och ADR 1000p.
Utbildningen är uppdelad i 2 delar med 2 barmarksdelar .


Förare motortjänst-Bussförare


Förkunskaper:

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren. Utbildningen kräver god fysik.
Du ska även vara en  erfaren förare av bil med manuell växellåda.
Du ska även söka körkortstillstånd hos Transportstyrelsen.
För Gk Förarbevis Buss krävs civilt D-körkort samt god vana att köra manuellt växlad buss.
Du skall även ha genomfört GU-F/GMU.

För deltagande krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll.
För ytterligare information kontakta din lokala Bilkår.

 

Senast 10 v före utbildningsstart måste ditt utbildningsavtal vara klart för att kunna genomföra planerad utbildning.

             
 Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av  
525 16 011 Gk Buss del 1 Karlskrona/Rosenholm 8 - 21 oktober 17-jun Bilkåren  
  Gk Buss del 2 Karlskrona/Rosenholm 26 november - 9 december Bilkåren kallar elever Bilkåren  
526 16 01  Gk Förarbevis Buss Karlskrona/Rosenholm 1 - 12 augusti 27-maj Bilkåren   
             


Befattningsutbildning Lastbil med Släp för TOLO-tropp (Norrlandsförband) (X befattning)

Utbildningen riktar sig till dig som är rekryterad till en specialistbefattning i Hv TOLO-tropp .

För att få genomföra utbildningen ska du vara rekryterad mot en konkret befattning som  Lastbilsförare med släp i TOLO-tropp.

 

Utbildningen präglas sv ett högt tempo med fysisk och psykisk ansträngande tjänst, bla ska du kunna springa 2 kilometer på 11 minuter och 35 sekunder.
Utbildningen innehåller bla militär trafikteori, körning, materialkunskap, vård, riskutbildning och ADR 1000p.

 

Förkunskaper:

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren. Utbildningen kräver god fysik.
Du ska ha giltigt förarbevis för Tlb och vara en  erfaren förare av lastbil. Du ska även söka körkortstillstånd hos Transportstyrelsen.
Du skall även ha genomfört GU-F/GMU.

För deltagande krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll.
För ytterligare information kontakta din lokala bilkår eller Pistolskytteförbundet.

 

Senast 10 v före utbildningsstart måste ditt utbildningsavtal vara klart för att kunna genomföra planerad utbildning.

             
 Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av  
532 16 01 Gk Tlb Tungt släp Boden 8 - 28 maj 04-mar Bilkåren  
             
             


Tilläggsutbildning Lastbil (X befattning)

 

Utbildningen riktar sig till dig som är utbildad till specialistbefattningen Lastbilsförare. Kursen består av två separata delar, lasthantering inkl
utbildning på rullflak samt marsch och transport och kan genomföras separat eller tillsammans.

 

Utbildningen präglas av ett högt tempo med fysisk och psykisk ansträngande tjänst, bla ska du kunna springa 2 kilometer på 11 minuter och 35 sekunder.
Utbildningen innehåller bla grunder marsch & transport, körning m ledare, skydd, sambandstjänst, underhållstjänst , trafiktjänst, maskring av
fordon, orientering och en tillämpningsövning.

 

Förkunskaper:

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren. Utbildningen kräver god fysik.
Du ska ha förarbevis Tung lastbil. För att genomföra marsch och transport krävs förarbevis på rullflak/lastväxlare.

 

För ytterligare information kontakta din lokala bilkår .

 
Senast 10 v före utbildningsstart måste ditt utbildningsavtal vara klart för att kunna genomföra planerad utbildning.

             
 Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av  
585 16 01    Lasthantering  Enköping 12 - 15 juni 29-apr Bilkåren   
585 16 012 Marsch o transport Enköping 15 - 22 juni 29-apr Bilkåren   
585 16 02  Lasthantering  Enköping 4 - 7 december 08-okt Bilkåren   
585 16 022 Marsch o transport Enköping 7 - 14 december 08-okt Bilkåren   
585 16 03 Lasthantering  Halmstad 9 - 12 november 26-aug Bilkåren  Prel
585 16 032 Marsch o transport Halmstad 12 - 19 november 26-aug Bilkåren  Prel
             

Packgruppchef (GN befattning)

Utbildningen riktar sig till dig som är rekryterad till befattningen Packgruppchef.

 

Utbildningen präglas av ett högt tempo med fysisk och psykisk ansträngande tjänst, bla ska du kunna springa 2 kilometer på 11 minuter och 35 sekunder.
Utbildningen innehåller bla grunder lasthantering, planering av marsch & transport, underhållstjänst , maskering av fordon, orientering och en tillämpningsövning.

 

Förkunskaper:

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare. Utbildningen kräver god fysik.

 

För ytterligare information kontakta Bilkårens kansli.

 

Senast 10 v före utbildningsstart måste ditt utbildningsavtal vara klart för att kunna genomföra planerad utbildning.

             
 Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av  
586 16 01 Packgruppchef Enköping 12 - 22 juni 01-apr Bilkåren  
             
             


Befattningsutbildning Minibuss Förarbevis  Hvsjukvårdare / Trafikpluton / HvUnd

Utbildningen riktar sig till dig som är rekryterad till en specialistbefattning i något av ovan förband.

Utbildningen präglas av ett högt tempo med fysisk och psykisk ansträngande tjänst, bla ska du kunna springa 2 kilometer på 11 minuter och 35 sekunder.
Utbildningen innehåller bla säkerhetsbestämmelser, civila och militära trafikbestämmelser, militär riskutbildning, fordonets uppbyggnad och
körteknik på barmark och halkbana.

 

Förkunskaper:

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i en FFO. Utbildningen kräver god fysik.
Du ska även vara en  erfaren förare av bil med manuell växellåda.

För ytterligare information kontakta Bilkårens kansli.

 

Senast 10 v före utbildningsstart . Anmälan sker via egen organisation.

             
 Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av  
 519 16 04 Minibuss Intyg Östersund 3 - 5 juni  18-mar Bilkåren   
 519 16 05 Minibuss Intyg Fårö 1 - 3  juli Prel 29-apr Bilkåren   Inställd
 519 16 06  Minibuss Förarbevis Revingehed 30 juli - 4 augusti 27-maj Bilkåren   INställd
 519 16 07 Minibuss Förarbevis Halmstad 3 - 8  september 05-jun Bilkåren   
             
             


Befattningsutbildning Minibuss Förarbevis  Hvsjukvårdare / HvBåtkompani / HvUnd/Trafikpluton

Utbildningen riktar sig till dig som är rekryterad till en specialistbefattning i något av ovanstående förband.

 

Utbildningen präglas av ett högt tempo med fysisk och psykisk ansträngande tjänst, bla ska du kunna springa 2 kilometer på 11 minuter och 35 sekunder.
Utbildningen innehåller bla  civila och militära trafikbestämmelser, militär riskutbildning, fordonets uppbyggnad och körteknik på barmark och
halkbana, materialvård enligt FM bestämmelser och transport av farligt gods FM FG 1000.

 

Förkunskaper:

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i en FFO. Utbildningen kräver god fysik.
Du ska även vara en  erfaren förare av bil med manuell växellåda.

För ytterligare information kontakta Bilkårens kansli.

 

Senast 10 v före utbildningsstart . Anmälan sker via egen organisation.

             
 Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av  
521 16 01 Minibuss Tungt släp Skövde/Kråk 4 - 17 juni 01-apr Bilkåren   
             


Minibuss Intyg för instruktörer ur FFO

Utbildningen leder inte till någon placering i befattning som fordonsförare i Hemvärnet.

Utbildningen riktar sig till dig som är instruktör/adjutant/funktionär och tjänstgör på utbildningar som genomförs av frivilliga försvarsorganisationer.

 Utbildningen innehåller bla säkerhetsbestämmelser, civila och militära trafikbestämmelser, militär riskutbildning, fordonets uppbyggnad och körteknik på halkbana.

 

Förkunskaper:

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i en FFO. Utbildningen kräver god fysik.
Du ska även vara en  erfaren förare av bil med manuell växellåda.

För ytterligare information kontakta Bilkårens kansli.

 

Senast 10 v före utbildningsstart . Anmälan sker via den egna organisationen.

             
 Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av  
 519 16 01 Minibuss intyg   Karlskrona/Rosenholm 18 - 20 mars 15-jan Bilkåren   
 519 16 02 Minibuss intyg Villingsberg 20 - 22 maj 11-mar Bilkåren   
 519 16 03 Mnibuss intyg Umeå 26 - 28 augusti 17-jun Bilkåren   
             
             

Vinterutbildning Tlb / Bv           
 Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av  
 580 16 01  Gk Tlb del 3 vinter Boden 17 - 22 jan Bilkåren kallar elever Bilkåren  
 580 16 02  Gk Tlb del 3 vinter Boden 24 - 29 jan Bilkåren kallar elever Bilkåren  
 580 16 03 Gk Tlb del 3 vinter Boden 31 jan - 5 feb Bilkåren kallar elever Bilkåren  
 582 16 01 Gk Bv del 3 Vinter Boden 17 - 26 jan Bilkåren kallar elever Bilkåren   
 582 16 02 Gk Bv del 3 Vinter Boden 31 jan - 9 feb Bilkåren kallar elever Bilkåren  
             

Ubildning      
utbildningar      
 

 

 

 

       

Utbildningskatalog 2016 Utbildningskatalog Instruktörsutbildning Civil utbildning Utbildningskatalog Ungdom Utbildningskatalog för den civila krisberedskapen
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter