Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal GU-F   
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

Kurskod: G 17111

Kursens syfte
GU-F är en tvåveckorsutbildning på cirka 135 timmar för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar i hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare.
Kursens mål
Efter kursen ska deltagaren bl.a kunna hantera eldhandvapen i en stridssituation och ingå i grupp vid försvar av egen arbetsplats, verksamhet eller objekt. Deltagaren ska kunna påbörja grundläggande befattningsutbildning eller motsvarande efter kursen.


Kursbeskrivning
Kursen riktar sig till personer som inte genomfört grundläggande militär grundutbildning och på sikt vill erhålla en specialistbefattning i insatsorganisationen, t ex i Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

GU-F vänder sig även till de ur de frivilliga försvarsorganisationerna som inte har - men som behöver - en allmän militär utbildning som förkunskapskrav inför att påbörja sin instruktörsutbildning.

För att få genomföra kursen ska deltagaren vara rekryterad mot en konkret befattning i insatsorganisationen eller genomföra kursen som förberedelser inför grundläggande instruktörsutbildning.

Kursen präglas av högt tempo med fysiskt och psykiskt ansträngande tjänst, bl a ska deltagarna kunna springa två kilometer på 11 minuter och 35 sekunder.

Kursen innehåller bl a sjukvård, vapentjänst, skyddstjänst och fälttjänst, samt teoretiska pass om soldatreglerna och Försvarsmaktens värdegrund. Utbildningen avslutas med en tillämpad övning där man praktiserar det som lärts ut under kursen.
Särskilda förkunskaper
Den sökande ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i en frivillig försvarsorganisation. Utbildningen kräver en god fysik.

Arrangör
Bilkåren, Svenska Lottakåren, Flygvapenfrivilliga, Försvarsutbildarna

Ansökan:
Ansökan till kurs skickas till den organisation du är medlem i. Efter kontroll av medlemskap, skickar de i sin tur ansökan till genomförande organisation.

OBS! Senast 9 veckor innan kursstart måste ansökan skickas in.


Vi reserverar oss för eventuella ändringar gällande datum och kursplats.


Studier före kursstart:
----> Försvarsmaktens värdegrund <----

Länk:
http://www.frivilligutbildning.se/web/Grundlaggande_soldatutbildning_for_frivilliga.aspx

 

GU-F Tung lastbil Buss Bandvagn Hv Minibuss + tungt släp Minibuss FÖ-bevis Tung lastbil / Buss Lasthant / Marsch & tp
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter