Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

Minibuss Intyg   

MINIBUSS INTYG

Utbildningsgång för att få framföra minibuss vid utbildning som genomförs av FFO:

1.      Godkänd genomförd GU-F (eller liknande) inom de senaste 5 åren

2.       Minibussintyg utbildning

Utbildningen leder inte till någon placering i befattning som fordonsförare i Hemvärnet.
Därför måste man, om man inte redan är placerad, genomföra en grundläggande fordonsutbildning (genomförs på det fordon som leder till den befattning där man ska placeras).


Förkunskapskrav:            
- Är erfaren personbilsförare på bil med manuell växellåda.
- God fysisk status

Kurs längd:
3 dagar

Kursen innehåller:
* Riskutbildning
* Militära trafikbestämmelse
* Utvärdering av registreringsbevis
* Fordonets konstruktion och egenskaper
* Lastsäkring
* Transport av farligt gods (orienterande utb)
* Daglig tillsyn
* Körning på strävt underlag samt halt underlag

Mål:
Minibuss intyg
Eleven ska efter genomförd utbildning ha sådana kunskaper att han/hon tar ansvar för eget beteende i trafiken samt att kan vara en resurs för andra.

Information:
Förare som utbildats på buss är också att anse som utbildade för minibuss.
Detsamma gäller den förare som utbildats på tlb/motsv, lptgb eller tgb 11-20 och halkkörning har ingått.

GU-F Tung lastbil Buss Bandvagn Hv Minibuss + tungt släp Minibuss FÖ-bevis Tung lastbil / Buss Lasthant / Marsch & tp
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter