Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif


Här har vi samlat alla instruktörsutbildningar 2016.

Maila in följande uppgifter till utbildning@bilkaren.se så upprättar vi en individuell utbildningsplan.

    Genomförd befattningsutbildning 

    Civila körkortsbehörigheter

    Militära förarbevis

    Genomförd instruktörsutbildningLäs noga hur ansökningsförfarandet går till på respektive utbildning.

Uppdaterad 20151117

 

IK G (Instruktörskurs Grund)

Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till instruktör. Denna utbildning är första steget i utbildningsstegen för att bli instruktör,
oavsett du planerar att bli allmäninstruktör för att tjänstgöra på GU-F eller om du ska gå vidare mot fordons- eller bandvagnsinstruktör.

 


Kursen omfattar tolv utbildningsdagar. Kursledningen inleder med att klarlägga Försvarsmaktens krav på en instruktör.
Deltagararna ges en inledande ledarskapsutbildning som relaterar till instruktörsrollen. Deltagaren får i elevrollen uppleva vanligt förekommande utbildningsmetoder.
Efterhand tar eleven eget ansvar för att planera, organisera, genomföra och utvärdera enklare utbildningsinsatser. Kursen kräver praktisk övning.

 


Förkunskaper:

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare . För deltagande krävs också att du är medlem i frivillig försvarsorganisation,
ha genomfört militär grundutbildning - minst GU-F och av den egna organisationen ha bedömts lämplig att bli instruktör.

 


Anmälan sker via egen organisation. För sökande från Bilkåren skickas anmälan via din lokala kår.

               
Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av    
614 16 01 IKG Halmstad 16 - 29 april 16-feb FVRF    
614 16 02 IKG Luleå 2 - 15 juli 02-maj FVRF    
614 16 03 IKG Uppsala 3 - 16 september 15-jun FVRF    
614 16 04 IKG Halmstad 22 oktober - 4 november 22-aug FVRF    
               

IK (Instruktörskurs) Fordon

Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till fordons- eller bandvagnsinstruktör.
Denna utbildning är krav för att kunna söka fordons- respektive  bandvagnsinstruktörsutbildning. Utbildningen genomförs parallellt med en grundkurs Tlb eller Bv
och du kommer att under handledning planera och genomföra övingar i motortjänst för grundkursens elever.
Om du planerar att gå mot fordonsinstruktör genomför du IK Fordon Tlb och om du planerar att gå mot bandvagnsinstruktör genomför du IK Fordon Bv.

 


Förkunskaper:

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare . För deltagande krävs också att du är medlem i Bilkåren,
ha genomfört militär grundutbildning - minst GU-F samt IKG och UGL. Därutöver ska du ha militärt förarbevis för Tlb eller Bv.

 

Anmälan sker via din lokala bilkår.

               
Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av    
613 16 01 IK Fordon Tlb Boden 18 - 28 oktober 1 aug Bilkåren   Prel  
613 16 02  IK Fordon Bv Härnösand 9 - 19 augusti 17-apr Bilkåren     
               

Fordonsinstruktörsutbildning
Fordonsinstruktörsutbildningen genomförs av Försvarsmaktens Logistik och Motorskola. Efter genomgången utbildning blir du förordnad som fordonsinstruktör.
Bilkåren har ett antal platser på utbildningen vilka prioriteras till deltagare som förväntas bli aktiva i Bilkårens utbildningsverksamhet på central nivå.

 


Förkunskaper:

Genomförd IK Fordon samt bedömts lämplig för fordonsinstruktörsutbildning. Du skall även ha genomfört preparandkurs som genomförs som distansutbildning.
Förarbevis och civilt körkort för Tlb.

Du ska vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren.

 

Anmälan sker senast 10 veckor före kursstart via din lokala Bilkår.

               
Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av    
604 16 01 Preparandkurs Distans v 14 - 24  10 veckor före LogS    
605 16 01 Fordonsinstruktörsutbildning Skövde v 37 - 43 + v 45 - 49 samt en vinterdel 2017 10 veckor före LogS    
               

IK T (Instruktörskurs Tillämpning)

Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till allmäninstruktör för att tex kunna tjänstgöra på GU-F.

 

Inleds med att påminna och repetera de grunder för instruktörsrollen som ingick i IK Grunder.
Eleven tilldelas lektioner/övningar och får under eget ansvar planera, organisera, genomföra och utvärdera utbildningsinsatser samt vara en del i ett instruktörslag.
Handledning sker kontinuerligt. Kursen kräver flera praktiska övningstillfällen.

 


Förkunskaper:

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare . För deltagande krävs också att du är medlem i frivillig försvarsorganisation,
ha genomfört IKG och bedömts lämplig att bli instruktör.

 

Anmälan sker via egen organisation. För sökande från Bilkåren skickas anmälan via din lokala kår.

               
Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av    
613 16 01 IKT Såtenäs 16 - 25 maj 16-mar FVRF    
613 16 02 IKT Uppsala 8 - 17 augusti 15-maj FVRF    
613 16 03 IKT Ronneby 3 - 12 oktober 03-aug FVRF    
               

 

 


Kompletterinsgutbildning för förordnade fordons- och bandvagnsinstruktörer

Utbildningen riktar sig till dig som är förordnad och aktiv som fordons- och/eller bandvagnsinstruktör i Bilkåren. 
Utbildningarna arrangeras av Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola där Bilkåren har utbildningsplatser på kurser.


Förkunskaper:

Du ska vara förordnad fordons- och/eller bandvagnsinstruktör samt medlem i Bilkåren.

Kontakta Bilkårens kansliför detaljerade uppgifter om förkunskapskrav på respektive kurs.
 

Anmälan sker senast 10 veckor före kursstart via din lokala Bilkår.

               
Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av    
631 16 01 Förarprövarkurs (3 veckor) Skövde Vecka 9-11 eller 12-14 eller 15-17 10 veckor innan LogS    
632 16 01 TÖP för hjulfordon (3 dgr) Skövde/Halmstad vecka 42 10 veckor innan LogS    
611 16 01  ADR  Skövde ESO 10 veckor innan LogS    
ESO Övningsledare Vinter Arvidsjaur ESO 10 veckor innan I19/FM Vinterenhet    
               

Utbildningskatalog 2016 Utbildningskatalog Instruktörsutbildning Civil utbildning Utbildningskatalog Ungdom Utbildningskatalog för den civila krisberedskapen
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter