Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

Bandvagnsinstruktör Försvarsmakten   

Bandvagnsinstruktör PLIS kod K19511

Utbildningsgång
1. Genomförd godkänd befattningsutbildning med betyg VG
2. Genomförd UGL
3. Genomförd Förberedande Ik G  med betyg G och omdöme lämplig för instruktörsutbildning 
4. Genomförd Ik Fordon Bandvagn med betyg G och omdöme lämplig för instruktörsutbildning


Bandvagnsinstruktör

Kursinnehåll

Förkunskapskrav
är innehav av körkort med minst behörighet
- BECE, samt förarbevis på bandvagn 309 alt 206/208.
- Simkunnig,
enl utbR Ögång vatten Kap 1 Grundläggande sjösäkerhetsutbildning.

Kursen är indelad i två block där

block 1 innehåller grundläggande förarbevisutbildning samt instruktör och prövarutbildning under barmarksförhållanden,
block 2 innehåller instruktörsutbildning i vintermiljö.

Studenten förordnas interimistiskt att förrätta förarprov efter godkänd utbildning i block 1.

Examination:
sker efter varje block genom skriftliga och praktiska prov.
Betygsskalan är tvågradig: G=Godkänd, IG=Icke godkänd och betyg ges
efter varje block.

Kurslitteratur:
FM UtbR Motortjänst FM SoldR
Motor Vård, Körning
FM Säkerhetsinstruktion Trafik
FM Säkerhetsinstruktion Grunder
FM Handbok lastsäkring
Trafikförfattningar
FM Trafikteori grunder i motortjänst
Transportstyrelsen/Trafikverket/vägverket Regler om körkort
Instruktionsböcker, reparationsböcker
FM Pedagogiska grunder
FM SäkI
Ögång vatten
FM Vintersoldat, Laviner fjällsäkerhetsrådet
Övrig litteratur kan förekomma.

Syfte och lärandemål
Efter att ha genomfört kursen förväntas studenten ha erhållit kunskap
och förståelse för att:
- kunna planera, genomföra och bedöma förarbevisprov för i Försvarsmakten förekommande bandvagnar med eller utan påkopplat släp samt att kunna tillämpa:
- utbildning i fordonstekniska system, samt bedöma fordons påverkan på miljön
- militära och civila trafikregler
- Försvarsmaktens trafiksäkerhetsarbete, och vara föregångsman i
trafiken

Kurstid/Kursdatum e.s.o planeras att genomföras 2015

Ny instruktörsutbildning UGL Instruktörskurs Grund IK G Instruktör Befattningsinriktning IK Fordon Bandvagn IK Fordon Hjulfordon Bandvagnsinstruktör Försvarsmakten Fordonsinstruktör Försvarsmakten Preparandkurs Fordonsinstr/specialinstr Ik Återsamling Kurschefskurs Vidareutbildning för instruktörer
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter