Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

IK Fordon Hjulfordon   

IK Fordon Hjulfordon

Kurskod: xxx

 

Kursens syfte

Att säkerställa att Bilkårens blivande Fordonsinstruktörer har rätt förkunskaper/förmåga att med godkänt resultat genomföra Fordonsinstruktörsutbildningen enl FM krav.

Kursens mål

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs ha så långtgående färdigheter i Trupputbildning riktad mot motortjänst att han/hon kan bedömas lämplig för vidareutbildning till Fordonsinstruktör enl FM krav.

 

Kursdeltagaren ska ha färdighet i:

·         Att välja olika utbildningsmetoder

·         Förberedelse och genomförande av lektioner/övningar på hel kurs, inkl analys av uppgift, mål- och kravformulering, organisering, planering, rekognosering, planskrivning, verksamhetssäkerhetsanalys avseende motortjänst, genomförande både individuellt och i grupp samt utvärdering.

Kursbeskrivning

Kursens innehåll och upplägg

·         Trupputbildning i motortjänst

·         Ledarskap

·         Pedagogik

·         Verksamhetssäkerhetsanalys avseende motortjänst

·         Värdegrund

 

Kursen genomförs parallellt med en Grundkurs Tung lastbil för blivande fordonsinstruktörer. Inryckning sker 3-4 dagar innan Grundkursen startar.

Kursen innehåller i huvudsak praktiska moment. Teori repeteras vid behov. Den teoretiska ledarskapsdelen är i huvudsak case-baserad. Kursdeltagaren tilldelas lektioner/övningar och får under eget ansvar planera, organisera, rekognosera, genomföra och utvärdera utbildningsinsatser. Handledning ske kontinuerligt. Kursen kräver praktisk övning på skarp trupp ur grundkursen men inleds med övning på egen kurs. 

Kursen genomförs under 10 dagar i en följd med minst 2 och max 6 deltagare och minst 2 handledare per kurstillfälle

 

Prövning

Genomförs genom uppföljning av deltagarens resultat under kursen avseende främst egna övningar/lektioner men även engagemang, samarbetsförmåga och allmänt uppträdande.

 

Betyg

Endast IG eller G kan erhållas på denna kurs. Betyget G innebär att man anses lämplig för vidareutbildning till fordonsinstruktör i FM regi.

Krav för Godkänd är godkända övningar/lektioner under kursen, aktivt deltagande samt visat  goda egenskaper som föregångsman samt visat god förmåga att samarbeta.

 

Särskilda förkunskaper

 Förkunskapskrav eller andra villkor för tillträde till kursen

·         Genomförd IK-G med betyg G.

·         Genomförd UGL.

·         Genomförd och godkänd i sin befattningsutbildning samt ha verkat i sin befattning under minst 1 år.

·         Inneha körkort minst C (Tlbil) samt förarbevis på Tlbil.

·         God förmåga att framföra Tlbil.

·         God förmåga att genomföra särskild tillsyn på Tlbil.

·         Godkända i kunskaps- och färdighetstest enl anvisningar (trafikteori, körning, materielkunskap och vård).

Dokument som skall bifogas anmälan:

 

·         Kopia på utbildningsbevis Genomförd IK-G med betyg G.

·         Kopia på utbildningsbevis Genomförd UGL.

·         Kopia på utbildningsbevis Genomförd och godkänd i sin befattningsutbildning samt ha verkat i sin befattning under minst 1 år. (Intyg från Utbildningsgrupp)

·         Kopia på körkort.

·         Kopia på förarbevis.

 

Ny instruktörsutbildning UGL Instruktörskurs Grund IK G Instruktör Befattningsinriktning IK Fordon Bandvagn IK Fordon Hjulfordon Bandvagnsinstruktör Försvarsmakten Fordonsinstruktör Försvarsmakten Preparandkurs Fordonsinstr/specialinstr Ik Återsamling Kurschefskurs Vidareutbildning för instruktörer
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter