Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

Instruktörskurs Grunder (IK G)   

 

Instruktörskurs Grunder (IK G)

Kurskod: L 17504

Kursens syfte

Den studerande ska med kunskap, förståelse och färdighet för instruktörstjänsten kunna verka
som instruktör inom frivilligrörelsens utbildningsverksamhet och Försvarsmakten.

Kursens mål

Den studerande ska ha förståelse för:

 • FM Värdegrund
 • FM Pedagogiska grundsyn – sex utgångspunkter
 • FM Verksamhetssäkerhet – arbetsmiljölagstiftning och metod för riskanalys
 • FM Fysiska stridsvärde – kopplat till verksamhetssäkerhet, föregångsmannaskap och livsstil
 • Instruera andra i grupps storlek (8 – 12 personer)
 • Utbildningsmetoder
 • Vuxnas lärande
 • Organisering av utbildning
 • Utbildningsmål och värdering
 • Den studerande ska ha färdighet i att:
 • Leda andra i utbildningssituationer i grupps storlek
 • Förbereda lektioner/övningar
 • Genomförande av enskilda lektioner/övningar

Vill du veta mer ?
http://www.frivilligutbildning.se/web/Ik_G.aspx
Ny instruktörsutbildning UGL Instruktörskurs Grund IK G Instruktör Befattningsinriktning IK Fordon Bandvagn IK Fordon Hjulfordon Bandvagnsinstruktör Försvarsmakten Fordonsinstruktör Försvarsmakten Preparandkurs Fordonsinstr/specialinstr Ik Återsamling Kurschefskurs Vidareutbildning för instruktörer
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter