Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

Ny instruktörsutbildning   


From 2013 ska alla som vill påbörja en instruktörsutbildning delta i Flygvapenfrivilligas Riksförbunds (FVRF) utbildning Instruktörskurs Grunder (IK-G) på 2 veckor.
www.frivilligutbildning.se hittar du mer information och datum för genomförande. Efter godkänd kurs kan du gå Instruktörskurs –Tillämpning (IK-T)på 1 vecka.
Den genomförs under handledning på en GU-F. Efter godkänd kurs kan du gå ut och tjänstgöra som allmäninstruktör på GU-F.

 

För att få tillträde till IK-G ska du ha genomfört GU-F.

 

Om du istället vill inrikta dig på att bli Fordonsinstruktör, kan du istället för IK-T välja att gå en Förberedande Fordonsinstruktörskurs (IK-Fordon), som genomförs på en GK Tung LB alt Bv.
IK-Fordon kommer att genomföras under 2014.
Om du efter genomförd kurs bedöms lämplig för vidareutbildning till Fordonsinstruktör kan du söka till FM:s utbildning till Fordonsinstruktör, där Bilkåren har 2 platser per kurs.

Observera dock att du ska genomföra FVRF:s IK-G med godkänt resultat samt genomfört befattningsutbildning och UGL innan du får gå IK-Fordon.

Ny instruktörsutbildning UGL Instruktörskurs Grund IK G Instruktör Befattningsinriktning IK Fordon Bandvagn IK Fordon Hjulfordon Bandvagnsinstruktör Försvarsmakten Fordonsinstruktör Försvarsmakten Preparandkurs Fordonsinstr/specialinstr Ik Återsamling Kurschefskurs Vidareutbildning för instruktörer
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter