Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

Preparandkurs Fordonsinstr/specialinstr   


Preparandkurs Fordonsinstr/specialinstr    
Utbildningsgång
1. Genomförd godkänd befattningsutbildning med betyg G
2. Genomförd UGL
3. Genomförd Förberedande Ik G  med betyg G och omdöme lämplig för instruktörsutbildning 
4. Genomförd Ik Fordon Hjulfordon med betyg G och omdöme lämplig för instruktörsutbildning
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preparandkurs Fordonsinstr/specialinstr    

Kursinnehåll

Utbildningen är ett förkunskapskrav för att få genomföra en kurs till utbildare i fordonstjänst.

Målgrupp är den som av förbandschef bedömts vara lämplig för utbildning till fordonsinstruktör/specialinstruktör.
Inneha rätt körkortsbehörighet.
Inneha pedagogiska baskunskaper motsvarande FM officersprogram.

Kursen är nätbaserad och genomförs som en kombination av egenstudier och gemensamma studier via internet. Lärarstöd ges online vid vissa tidpunkter.

Examination
sker fortlöpande under kursen genom skriftliga inlämningsuppgifter och nätbaserade diskussioner.

Betygsskalan är tvågradig: G=Godkänd, IG=Icke godkänd

Kurslitteratur och övriga läromedel:

Aktuell utbildningsreglemente fordonstjänst
FM Handbok Trafiksäkerhet
FM UtbR Trafiksäkerhet
FM SoldR Motor Vård
FM SoldR Motor Körning
FM Säkerhetsinstruktion Trafik
FM säkerhetsinstruktion Grunder
STR Service AB Du och jag i Trafiken
STR Service AB Tung Trafik
FM Handbok lastsäkring
Trafikförfattningar
Övriga utdelade handlingar
Övrig litteratur kan förekomma

Syfte och lärandemål

Efter genomförd kurs förväntas kursdeltagaren ha erhållit:
Kunskap och förståelse för att kunna:
- Beskriva och förklara de tekniska system som ingår i fordon
- Redogöra för de civila och de militära trafikregler som gäller vid användandet av fordon
   inom Försvarsmakten
- Förklara aktuella vårdföreskrifter för fordonKurstid

80,00 timmar på 10 dagar 

Uppföljningskurser

Följande kurser bygger på den nu visade kursen:  Fordonsinstruktör (Klassrumskurs)


Kursdatum

V.510-520

Kursansvariga

TRÄNGREGEMENTET

 

Ny instruktörsutbildning UGL Instruktörskurs Grund IK G Instruktör Befattningsinriktning IK Fordon Bandvagn IK Fordon Hjulfordon Bandvagnsinstruktör Försvarsmakten Fordonsinstruktör Försvarsmakten Preparandkurs Fordonsinstr/specialinstr Ik Återsamling Kurschefskurs Vidareutbildning för instruktörer
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter