Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

UGL   
Utveckling Grupp Ledare (UGL)

Kursbeskrivning
Ledarskapsutbildningen syftar till att utveckla deltagarna så att de blir effektivare ledare och gruppmedlemmar. Detta sker exempelvis genom att få erfarenheter av situationer som speglar gruppdynamik och förståelse för sin egen roll i dessa.

Få insikt i hur grupper bildas och utvecklas utifrån fastställt UGL-koncept. Förmåga att lyssna och förstå andras synpunkter och reaktioner. Förståelse för hur eget beteende kan främja eller hämma samarbete med andra. Kunna identifiera och hantera konflikter. Förstå och känna igen olika ledarstilar. Uppnå ökat självförtroende och självinsikt. Kursen är gruppdynamisk och bygger på upplevelsebaserad inlärning.

Antagningsbesked sänds ut via e-post före kursstart.

Särskilda förkunskaper
GU-F eller TFU-G samt godkänd grundkurs i befattning.

Arrangör
Svenska Lottakåren (SLK)
Du söker kursen via egen organisation.

Länk:
http://www.frivilligutbildning.se/web/UGL_10_1.aspx
Ny instruktörsutbildning UGL Instruktörskurs Grund IK G Instruktör Befattningsinriktning IK Fordon Bandvagn IK Fordon Hjulfordon Bandvagnsinstruktör Försvarsmakten Fordonsinstruktör Försvarsmakten Preparandkurs Fordonsinstr/specialinstr Ik Återsamling Kurschefskurs Vidareutbildning för instruktörer
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter