Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

Utbildningskatalog Ungdom 2016   

 

 Anmälan till

UngdomskursUppdaterad 20160411

 

Ungdomsutbildning      

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss, utbildning@bilkaren.se 


Samtliga utbildningar bedrivs under militära former. Det innebär att eleven kommer att använda sig av uniform samt lära sig militärt uppträdande.
Kurserna bedrivs i ett mycket högt tempo, så vi önskar att Ni tänker igenom beslutet att deltaga samt förbereder er mentalt på ett högt inlärningstempo under militära former.
Samtliga av våra kurser följer försvarsmaktens värdegrund samt likabehandligsplan.


Ungdomsutbildning Snöskoter

Mål: Kursens mål är civilt förarbevis på snöskoter

 

Krav: Medlemskap i Bilkåren eller FMCK, ålder 16-20 år (måste ha fyllt 16 år), mycket god fysisk status då det genomförs
mycket tuff terrängkörning i djupsnö under kursen.

 

Innehåll: Utbildningen syftar till att ge eleven kunskaper så att denne kan framföra och vårda fordonet på ett riktigt och säkert sätt.
Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska delar, så som körning och teknik. För att erhålla civilt förarbevis på snöskoter
krävs att man klarar de teoretiska och praktiska proven som genomförs. Utbildningen bedrivs enligt Transportstyrelsens föreskrifter
om förarbevis för snöskoter (TSFS 2009:14) och med valda inslag av övningar ur Försvarsmaktens militärt förarbevis utbildning på snöskoter samt totalförsvarsinformation.

 Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av  
510 16 01 Snöskoter Ungdom Arvidsjaur 21 - 28 mars 01-feb Bilkåren   
             

Ungdomsutbildning Vinter

 

Mål: Kunna ta hand om sig själv och sina kamrater i vintermiljö

Krav: Medlemskap i Bilkåren eller FMCK, ålder 15-20 år (måste ha fyllt 16 år), mycket god fysisk status.

 

Innehåll: Kalltväder utbildning, Övernattning i tält eller snöbivack.

 Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av  
510 16 02 Ungdomsutbildning Vinter Prel Marma 4 - 6 mars 01-feb Bilkåren   
             


Ungdomsledare

 

Mål: Kunna planera och genomföra lokal ungdomsverksamhet i den lokala kåren.

Krav: Krav för att antas till kurs är lägst 18 år, att personen har god kunskap om Bilkåren.
Därutöver ska man ska bedömas lämplig att verka som ungdomsledare samt ha förmåga att leda utbildning av ungdom inom frivillig ungdomsverksamhet.
Lämpligheten att genomföra ungdomsledarutbildningen bedöms i första hand av den lokala kåren.
För att få verka som ungdomsledare ska personen genomföra utbildningen med bedömningen godkänd.

 Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av  
510 16 03 Ungdomsledar
utbildning
Marma 31 juli - 4 augusti 4 juni Bilkåren   OBS! Nytt datum
             

Ungdomsutbildning Barmark  

Mål: Kunna ta hand om sig själv och sina kamrater i barmarksmiljö.

Krav: Medlemskap i Bilkåren eller FMCK, ålder 15-20 år, mycket god fysisk status.

Innehåll: Att deltagarna ska få grundläggande kunskaper och färdigheter gällande försvarsupplysning, militärt uppträdande,förläggningstjänst,
sjukvårdstjänst, värdegrund och säkerhet i fält

 Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av  
510 16 04 Ungdomsutbildning Barmark         Karlskrona 5 - 7 augusti     29 april Bilkåren   
             
510 16 05     Ungdomsutbildning Barmark         Prel Marma     4 - 6 november 30 augusti Bilkåren   

Ungdomsutbildning Defens camp 

Krav: Medlemskap i Bilkåren, ålder 17-20 år, mycket god fysisk status.

Innehåll: ESO

 Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av  
510 16 06 Defens camp Uppsala Prel  26 juni - 2 juli 29 april Bilkåren   
             


Ungdomsutbildning FMCKFrivilliga Motorcykelkårens utbildningsstege för ungdomar består idag av 3 st kurser: UK1, UK2 samt UK3.
Efter ungdomskurserna finns möjlighet till vidareutbildning mot Ungdomsledare och MC-Ordonnans, vilket du kan läsa mer om under ”
Utbildning”.

Ungdomar som är medlemmar i en annan Frivillig Försvarsorganisation än FMCK (Bilkåren, FvRF, FRO,  Sjövärnskåren etc), har rätt att ansöka till FMCKs centrala ungdomsutbildningar utan att inneha medlemskap i FMCK.

OBS!!
UK1, UK2 samt UK3 bedrivs under militära former. Det innebär att eleven kommer att använda sig av uniform samt lära sig militärt uppträdande.
Kurserna bedrivs i ett mycket högt tempo, så vi önskar att Ni tänker igenom beslutet att deltaga samt förbereder er mentalt på ett högt inlärningstempo under militära former.
Samtliga av våra kurser följer försvarsmaktens värdegrund samt likabehandligsplan.

FMCKs ungdomsutbildningar hittar du HÄR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andra Frivilligorganisationers ungdomsutbildningar finns samlade här

 

 

 

Utbildningskatalog 2016 Utbildningskatalog Instruktörsutbildning Civil utbildning Utbildningskatalog Ungdom Utbildningskatalog för den civila krisberedskapen
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter