Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

UK 3 Ungdomskurs steg 3   

UK 3  Ungdomskurs steg 3 (Länk till FMCK)

1. Övergripande mål
Elev skall efter genomförd utbildning ha grundlagd färdighet och kunskap som krävs för körkort klass A1 enligt Vägverkets föreskrifter. Utbildningen leder fram till körkort för mc, klass A1.


2. Avsedd för
Ungdomar som har genomgått ungdomskurs steg 1 och/eller steg 2.


2.1 Krav för tillträde
  • Medlemskap i FMCK/Bilkåren
  • Elev skall vara minst 16år fyllda vid datum för Kunskapsprov för A1-körkort
  • Giltigt körkortstillstånd A1-körkort för kurstiden
  • Elev skall innan kursstart genomgått teoretiskt körkortsutbildning A1 och till kursledningen redovisa intyg på godkänt genomfört diagnostiskt körkortsprov för A1-körkort, vilket kan förskaffas genom exempelvis trafikskola. Vissa trafikskolor erbjuder onlinetest t ex på  http://www.korkort.nu/sv/ehandel/
  • Eleven skall genomföra teoretiskt kunskapstest för körkortsteori A1 vid utbildningens början för att säkerhetsställa att eleven har tillräckliga förkunskaper för att kunna genomföra utbildningen med godkänt resultat
  • Elev skall inneha god färdighet att köra manuellt växlad moped eller MC.
OBS!! Glöm ej att bifoga körkortstillstånd för A1 eller motsvarande samt ett intyg på ett godkänt diagnostiskt teoriprov med kursanmälan
Military weekend Ungdomsutbildning - Förläggningshelg UK 1 Ungdomskurs steg 1 UK 2 Ungdomskurs steg 2 UK 3 Ungdomskurs steg 3 Terränghjuling Snöskoterutbildning Civilt förarbevis Ungdomsledarkurs
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter