Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif

Utbildningskatalog för den civila krisberedskapen 2016   
Uppdaterad 20160605
Ubildningar som genomförs 2016      

Utbildningar för överenskommelse med Svenska Kraftnät
Grundutbildningar

Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till bandvagnsförare eller elverksoperatör för den civila krisberedskapen och skriver överenskommelse med Svenska Kraftnät.

Grundutbildningen är uppdelad i tre steg för bandvagnsförare; GU Bandvagn Barmark, GU Bandvagn Snö och bandvagn Avancerad 1.

För elverksoperatörer är det bara ett steg; GU Elverksoperatör.


Repetitions/fortsättningsutbildningar

När du tecknat överenskommelse och genomfört din grundutbildning kommer du att kallas till repetitions/fortsättningsutbildningar vartannat år.

För bandvagnsförare genomförs de ibland på barmark och ibland på snö.

 

Förkunskaper:

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare  och medlem i Bilkåren eller FAK. 

För elverksoperatörer är
åldersgränsen 70 år och för bandvagnsförare 65 år vid utbildningens början.

 

Anmälan sker via egen organisation. För sökande från Bilkåren skickas anmälan på blankett för civil kurs via din lokala kår. Samtidigt skickas ifylld överenskommelseblankett i två exemplar.

 
Observera att du bara kan ha överenskommelse med
en myndighet och inte heller ha avtal i Hemvärnet samtidigt som du ingår i den civila krisberedskapen.

               
Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av    
5601601 GU BV Barmark Villingsberg 2-5 juni 01-apr Bilkåren  Genomförd.  
5601602 GU BV Barmark Villingsberg 1-4 september 01-jun Bilkåren    
5631601 BV Avancerad 1 Villingsberg 14-17 april FAK kallar elever. FAK  Genomförd.  
5611601 BV Avancerad 2 Villingsberg 22-24 april FAK kallar elever. FAK  Genomförd.  
5611602 BV Avancerad 2 Villingsberg 9-11 september FAK kallar elever. FAK    
5611604 BV Avancerad 2 Villingsberg 25-27 november FAK kallar elever. FAK    
5711601 BV Rep barmark Villingsberg 20-22 maj Bilkåren kallar elever. Bilkåren  Genomförd.  
5641601 BV Mekaniker  Skellefteå 10-13 november Löpande FAK    
5651601 Elverksoperatör grund Åsbro 7-10 april 01-mar FAK  Genomförd.  
5651602 Elverksoperatör repetition Åsbro 1-2 oktober FAK kallar elever. FAK    
               


Utbildningar för överenskommelse med Trafikverket

Grundutbildningar

Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till bandvagnsförare för den civila krisberedskapen och skriver överenskommelse med Trafikverket.

Grundutbildningen är uppdelad i tre steg för bandvagnsförare; GU Bandvagn Barmark, GU Bandvagn Snö och bandvagn Avancerad 1.

 Repetitionsutbildningar

När du tecknat övernskommelse och genomfört din grundutbildning kommer du att kallas till repetitionsutbildningar vartannat år.

 Förkunskaper:

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare  och medlem i Bilkåren eller FAK.   

För bandvagnsförare är åldersgränsen 65 år vid utbildningens början.

 Anmälan sker via egen organisation. För sökande från Bilkåren skickas anmälan på blankett för civil kurs via din lokala kår.

Samtidigt skickas ifylld överenskommelseblankett i två exemplar.

 Observera att du bara kan ha överenskommelse med
en myndighet och inte heller ha avtal i Hemvärnet samtidigt som du ingår i den civila krisberedskapen.               
Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av    
5621601 GU BV Snö Älvdalen 11-14 mars FAK kallar elever. FAK  Genomförd.  
5621602 GU BV Snö Älvdalen 15-18 mars FAK kallar elever. FAK  Genomförd.  
5621603 GU BV Snö Älvdalen 19-22 mars FAK kallar elever. FAK  Genomförd.  
5601603 GU BV Barmark Villingsberg 22-25 september 15-jun FAK    
5601604 Rep BV Barmark Villingsberg 30 september - 2 oktober FAK kallar elever. FAK    
5611603 Rep BV Barmark Villingsberg 12-15 juni FAK kallar elever. FAK  Genomförd.  
5631602 BV Avancerad 1 Villingsberg 6-9 oktober Bilkåren kallar elever. Bilkåren    
5631603 BV Avancerad 1 Villingsberg 13-16 oktober Bilkåren kallar elever. Bilkåren    
5631604 BV Avancerad 1 Villingsberg 20-23 oktober Bilkåren kallar elever. Bilkåren    
               Utbildningar för överenskommelse med Motor och transportenheter (MTE)

Introduktionsutbildning

Utbildningen riktar sig till dig som ska placeras som förare eller elverksoperatör i en Motor och Transportenhet. Du går introduktionsutbildningen nära din hemort.

 Fortsättningsutbildning

Efter genomförd introduktionsutbildning och att du skrivit civil överenskommelse om att ingå i MTE går du fortsättningsutbildning på buss, lastbil eller lastbil med släp eller om du ska bli elverksoperatör eller bandvagnsförare, grundutbildning på detta. Efter att du är placerad kommer du att kallas på repetitionsutbildningar ungefär vartannat år.

 Förkunskaper:

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B för elverksoperatörer  och bandvagnsförare eller behörighet C/D/CE för lastbils/bussförare,

vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare  och
medlem i Bilkåren eller FAK.   För bandvagnsförare är åldersgränsen 65 år, för lastbils/bussförare 67 år och för elverksoperatörer 70 år vid utbildningens början.

 

Anmälan sker via egen organisation. För sökande från Bilkåren skickas anmälan på blankett för civil kurs via din lokala kår. Samtidigt skickas ifylld överenskommelseblankett i två exemplar.Observera att du bara kan ha överenskommelse med
en myndighet och inte heller ha avtal i Hemvärnet samtidigt som du ingår i den civila krisberedskapen.

 

               
Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av    
8201601 Introduktionskurs Stockholm 21 maj. 20-apr Bilkåren  Genomförd.  
8201602 Introduktionskurs Göteborg 4 juni. 29-apr Bilkåren  Genomförd.  
8201605 Introduktionskurs Värmland 23 april. Löpande FAK  Genomförd.  
8201606 Introduktionskurs Umeå/västernorrland 7 maj. Löpande FAK  Genomförd.  
8201603 Introduktionskurs Gävle 22 oktober. 01-sep Bilkåren  Obs! Ny plats.  
8201604 Introduktionskurs Malmö 12 november. 15-sep Bilkåren    
8201607 Introduktionskurs Skellefteå/Luleå 27 augusti. Löpande FAK    
8201608 Introduktionskurs Östersund 24 september. Löpande FAK    
5511601 GU BV Barmark Villingsberg 10-13 november. 01-sep Bilkåren Prel  
5541601 Buss fortsättning Gävle 7-9 oktober 25-aug FAK    
5521601 Lastbil/lastbil m släp fortsättning Falun 8-11 september. 20-aug FAK    
5521602 Lastbil/lastbil m släp fortsättning Skövde 15-18 september. 25-aug FAK    
7521601 Lastbil/lastbil m släp repetition Malmö 18-19 juni FAK kallar FAK    
7521602 Lastbil/lastbil m släp repetition Skellefteå 20-21 augusti FAK kallar FAK    
               Utbildningar för överenskommelse med Polismyndigheten

Introduktionsutbildning "Storskalig utrymning"

Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till förare eller logistiker för den civila krisberedskapen och skriver överenskommelse med Polismyndigheten. Kursen omfattar 3 dagar och är grundkrav för att kunna vidareutbilda sig till förare/logistiker.

 Grundutbildning Förare och logistiker

Efter genomförd introduktionsutbildning kallas du till grundutbildning för den befattning du ska placeras på. Grundutbildningen för förare på bandvagn, buss och lastbil är 4 dagar och för logistiker 3 dagar.

 Förkunskaper:

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B för bandvagn och logistiker och D/C för buss respektive lastbilsförare, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare  och medlem i Bilkåren.   Innan utbildningens start kommer du att säkerhetsklassas. Max ålder är normalt 6o år vid utbildningens början.

 Anmälan  skickas på blankett för civil kurs via din lokala kår. Samtidigt skickas ifylld överenskommelseblankett i två exemplar.

 Observera att du bara kan ha överenskommelse med
en myndighet och inte heller ha avtal i Hemvärnet samtidigt som du ingår i den civila krisberedskapen.

               
Kurs id Utbildning Plats Tid Sista anmälningsdag Arrangeras av  
8211601 Intro-utbildning Malmö 14-16 oktober 15 aug Bilkåren  Ändrat datum!  
8211602 Intro-utbildning Västerås 19-21 augusti 15-jun Bilkåren    
8211603 Intro-utbildning Umeå 23-25 september 01-aug Bilkåren    
8351601 BV grundutbildning Villingsberg 27-30 oktober 01-sep Bilkåren    
               

Utbildningskatalog 2016 Utbildningskatalog Instruktörsutbildning Civil utbildning Utbildningskatalog Ungdom Utbildningskatalog för den civila krisberedskapen
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter