Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif


Föreningsverksamhet

Vår lokala kårverksamhet är en viktig del av vår verksamhet genom att det engagerar och aktiverar både gamla och nya medlemmar, med eller utan avtal.Det finns kårer över hela Sverige och varje kår formar sin egen verksamhet utifrån sina medlemmar. I kårerna råder varierande aktiviteter tex studiebesök, föreläsningar, tipspromenader och fester. Det är bara den egna fantasin som sätter gränserna. Kårverksamheten är en viktig del för att stärka gemenskapen i kåren och öka kunskapen och engagemanget bland medlemmarna.

Kårerna arrangerar förutom dessa aktiviteter även lokala studiecirklar du som medlem kan vara med. Exempel på lokala kurser är Hjärt- & Lungräddning, Mekardagar och B-teori. Önskemålen varierar mellan kårerna - du kan som medlem vara med och påverka vad kåren ska göra!

Det bedrivs även informationsverksamhet och rekryteringskampanjer för att väcka intresset hos allmänheten och för att göra Bilkåren till ett känt begrepp, framför allt för att rekrytera nya fordonsförare. Samarbete sker även med andra motororganisationer i olika projekt och utbildningar.

 

Föreningsverksamhet Trafiksäkerhet Totalförsvar
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter