Login       den 3 februari 2023   Sök

Hämta plugin för att
läsa PDF filer:

get_adobe_reader.gif


Trafiksäkerhet

Vi i Bilkåren deltar aktivt i trafiksäkerhetsfrågor. För våra medlemmar är det naturligt att kombinera omtanke med motorintresse för att verka för ökad trafiksäkerhet.

Vid en rad lokala evenemang informerar vi trafikanterna om hur de kan minska riskerna för trafikolyckor. Ett enkelt sätt att göra detta kan vara att gå ut och berätta om hur viktigt det är att använda cykelhjälm när man cyklar och att man bär reflexer i mörkret.

Under 2016 har vi ett genomgående internt tema-år om trafik som går under namnet "Spelet om trafiken". Då kommer våra kårer under fem olika delsträckor att arrangera olika aktiviteter på temat trafiksäkerhet. Ta kontakt med närmaste Bilkår och se vad du kan delta eller bidra med!

På många ställen samarbetar vi med lokala och regionala trafiksäkerhetsorganisationer för att skapa en säkrare trafikmiljö.

Vi engagerar oss i en rad olika kampanjer och projekt, ofta i samarbete med NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) och andra motor/trafikorganisationer.

Vi har tillsammans med FMK arbetat med NIT-projektet och har tillsammnans genomfört elevinformation vid ett stort antal tillfällen.  Läs mer om projektet och FMK på www.fmk.se.    

Bilkåren är aktiv medlemsorganisation i NTF, läs mer på www.ntf.se - här kan du hitta mycket bra information om trafiksäkerhetsarbete, ladda hem material och även köpa litteratur och utbildningspaket m.m.

Föreningsverksamhet Trafiksäkerhet Totalförsvar
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter