Login       den 30 november 2022   Sök
Skydd av personlig information

Bilkåren - en resurs i tiden! är förpliktigad att skydda era personliga uppgifter och att använda tekniksom ger användarna den bästa och säkraste online upplevelse. Denna programförklaring gäller Bilkåren - en resurs i tiden! portal och innefattar reglerna för datainsamling och användandet av personliga upplysningar. Som användare, besökare eller medlem av Bilkåren - en resurs i tiden! webbportal, förstår och accepterar Ni de riktlinjer som beskrivs i denna programförklaring.


Insamling av personlig information

Bilkåren - en resurs i tiden! kan insamla personlig information, såsom e-post adress, namn adress och telefonnummer. Bilkåren - en resurs i tiden! kan också samla in anonym demografisk information vilken inte är unik för dig såsom postnummer, ålder, kön, intressen och favoriter.

Det finns också information om din hårdvara och softvara som automatiskt kan insamlas av Bilkåren - en resurs i tiden!. Denna information kan vara: din IP adress, webbläsar typ, domain namn, acces tid och extern webbadress. Denna information används av Bilkåren - en resurs i tiden! för att upprätthålla tjänsten och för att kunna leverera statistik om användningen av Bilkåren - en resurs i tiden! webbplats.

Kom ihåg att om du visar personligt identifierbar information eller annan sensitiv information genom Bilkåren - en resurs i tiden! öppna meddelande forum, kan denna information samlas in av andra. Notera: Bilkåren - en resurs i tiden! läser ingen av er privata online kommunikation.


Användning av personlig information

Bilkåren - en resurs i tiden! samlar och använder personlig information för att kunna operera Bilkåren - en resurs i tiden! webbplats och leverera de tjänster du har begärt. Bilkåren - en resurs i tiden! använder också personlig information för att informera dig och andra om produkter och tjänster tillgängliga från Bilkåren - en resurs i tiden! och deras partner. Bilkåren - en resurs i tiden! kan också kontakta dig genom enkäter för att få reda på din åsikt om eventuella nya tjänster som kan komma att erbjudas.

Bilkåren - en resurs i tiden! håller reda på vilka sidor som besöks i Bilkåren - en resurs i tiden!, för att veta vilka sodor och tjänster som är mest populära. Denna data kan användas för att erbjuda kundanpassad information och annonsering.

Bilkåren - en resurs i tiden! kommer endast lämna ut din personliga information , utan förvarning, om vi är nödsakade att göra detta på grund av lagstiftning eller vår tro att detta är nödvändigt för att skydda  Bilkåren - en resurs i tiden! eller andra användares rättigheter.

Användning av Cookies

Bilkåren - en resurs i tiden! portal använder "cookies". En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av webservern. Cookies kan inte användas för att exekvera program eller ge virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av den domän som placerade cookien.

En av de primära uppgifterna för en cookie är att spara tid för användaren. Cookien talar om för webbservern att du har återkommit till en viss sida. Till exempel, om du anpassar Bilkåren - en resurs i tiden! sidor, eller registrerar dig hos Bilkåren - en resurs i tiden! , hjälper en cookie  Bilkåren - en resurs i tiden! att komma ihåg den informationen. När du återvänder till  Bilkåren - en resurs i tiden! webbplats, kan den informationen läsas av webbservern och de funktioner du anpassat kan genast börja gälla.

Du har möjligheten att acceptera eller förhindra cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan ställa in webbläsaren så att den förnekar cookies. Om du väljer att inte använda cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner i  Bilkåren - en resurs i tiden! .

Säkerhet och personlig information

Bilkåren - en resurs i tiden! säkrar din personliga information från oaktoriserad tillgång eller användning. Bilkåren - en resurs i tiden! När personlig information (såsom kreditkortsnummer) är sänt till andra webbplatser används kryptering, med hjälp av Secure Socket Layer (SSL) protokollet.

Förändringar av denna programförklaring

Bilkåren - en resurs i tiden! kommer emellanåt att uppdatera denna programförklaring efter synpunkter från bolaget eller bolagets kunder. Bilkåren - en resurs i tiden! rekomenderar dig att periodvis läsa igonom denna programförklaring föra att vara uppdaterad hur  Bilkåren - en resurs i tiden! skyddar din personliga information.

Kontakt information

Bilkåren - en resurs i tiden! välkomnar dina kommentarer beträffande denna programförklaring beträffande säkerhet. Om du tycker att  Bilkåren - en resurs i tiden! inte har levt upp dill denna programförklaring eller har andra synpunkter, vänligen kontakta Bilkåren - en resurs i tiden! via e-post webmaster@bilkaren.se.

Bilkårernas Bod Intresseanmälan för medlemskap Start Rikstämma Din Bilkår Min startsida Kontakta oss Om Bilkåren Tidningen Bilkåristen Ungdomsverksamhet Utbildning Verksamhet Intranät / Inloggning Uppdrag Till Elevcentralen
Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter